ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД: БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.092 ЗА ТУРОПЕРАТОРИ

19.04.2022
"ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", от който проект получи 5016,88 лева безвъзмездна финансова помощ.
Безвъзмездната финансова помощ беше използвана за посрещане на текущите разходи (разходи за оперативен капитал) по договора за наем. Като резултат това помогна дружеството да продължи да оперира и да оцелее в така създадената икономическа криза и да се справи с разходите въпреки спада на приходите.