Подкрепа през 2020 г на компанията по 2 европейски проекта, за справяне с щетите от COVID-19 кризата

01.01.2021
"ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД е подкрепен по проект и главна цел: „Подкрепа на микро и
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
 COVID-19” на обща стойност 10,000 лв. от които 8 500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране."ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД е подкрепен по проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" с обща стойност 5,016.88 лв., от които 4, 264.35 лв. европейско и 752.53 лв. национално съфинансиране.