Virtual Prison Break

03.09.2020
Участницитещетрябвада работятс «доказателства» и разнищват загадъчни съобщения. Използвайки технологията за разпознаване на изображения (Image Recognition) и добавенареалност (Аugmented Reality), екипите щетрябва да сканират конкретни предмети, да отключват задачи, предизвикателства и кодове, за да се освободят! Хоства се чрез видеовръзка между участниците от нашия водещ и специално приложение, за което ще ви изпратим QR code за сканиране. Включва 3 AR въпроса и 45 пъзела и Trivia въпроси. Подходящо за работа в екип и комуникация и разрешаване на проблеми (търсене на решения), управление на време и др.

Продължителност: от 1,5 до 2 часа
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога