„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

13.01.2021
"ПАРТИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД е подкрепен по проект и главна цел: Подкрепа на микро и
малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
европейско и 
1 500 лв. национално съфинансиране.