Тийм билдинг бизнес симулация „Мостът Рио-Антирио”

Това е най-големият мост в света, на стоманени въжета. Намира се в Гърция, западно от Атина. Дълъг е цели 2,88 км. Всеки отбор строи различна част от моста и отговаря за определени функции. Всички екипи трябва да синхронизират действията си и да успеят да направят едно цяло. Срещите са ограничени. Ролите са разпределени. От тях зависи дали  обсъждането на проекта и ресурси ще доведат да успешен проект.
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога