Тиймбилдинг "Friends at work"

Това е форма на "емоционално обучение" чрез активно преживяване –неформално опознаване на членовете на екипа чрез игри за комуникация, ефективна екипност, игри за лидерство, игри за единна визия и решения. Игрите са с лека физическа активност, креативни игри и игри за освежаване на корпоративните ценности (създаване на лого, слогани, пъзели и тн). Няма награждаване с купи по места, не е със състезателен х-р – всеки екип получава малък подарък.

Продължителност: 2 до 4 часа.
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога