Тиймбилдинг "Селището"

Симулация, в която 4 екипа трябва да изградят 1 селище. Има само 2 строителни и проектантски фирми. Има ограничен бюджет, общинска администрация и инвеститор, които одобряват архитектурните планове, следи се за безопасност на труда, налагат глоби, изискват такси! Eдна игра с логика и вземане на решения, комуникация.

Обединяващ ефект: Ролите и задачите са взаимообвързани, че има постоянна междуекипна комуникация и се търси синергиен ефект и краен общ резултат.

Продължителност: 4 часа
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога