Примерна бизнес симулация "Мостът”

Програмата осигурява практични уроци по работа в екип, които участниците анализират и възприемат подсъзнателно чрез „изживяване” в играта. Участниците трябва да действат като една организация, за да изградят мост, осъзнавайки силата на сътрудничеството и комуникацията. 

Цели: Изграждане на екипен дух, подобряване на комуникационните умения, изграждане на екипна визия за успеха, повишаване на удовлетвореността от съвместната работа, зачитаненето на интересите на другите (клиенти или колеги). 

Подходящ за:
 Служители на различни управленски нива. 

Продължителност: 4 до 5 часа.
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога