Бизнес симулация симулация "Селището"

Симулация, в която 4 екипа трябва да изградят 1 селище. Всеки от тях разполага с бюджет и задание от инвеститорите. Има само 2 строителни и проектантски фирми, с ограничен капацитет. Има общинска администрация и ограничен бюджет за инвестиции. Има двама представители на държавата, които трябва да одобрят архитектурните планове и да следят за безопасност на труда по време на работа. При нарушения, държавата налага глоби! Eдна игра с логика, вземане на решения, комуникация, управление на време и ресурси. 

Цели: Управление на проекти, ресурси и време, подобряване на комуникационните умения в екипа и най-вече на междуекипната комуникация, изграждане на обща екипна визия.

Подходящ за: Служители на различни управленски нива, работещи по проекти и др. 

Продължителност: 4 до 5 часа.
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога