Бизнес симулация "Домино град"

NEW! Бизнес симулация: Домино град

Екипите имат възможно да поемат различни „tickets” (задачи), за да да построят град. Степента на сложност на всяка задача им носи точки, те имат ограничено време (“sprint”) и ресурси и се състезават с останалите екипи. Обединяващ ефект: в последният етап от играта, построените от различните екипи елементи (мостове, кули, шахти и тн.) ще се съединят и ще видим дали ще „оживее” техния „Домино град”.  

Подходящ
a за: Екипи работещи  по проекти, мениджъри, Инженери, QA, Support. Подпомага креативността,  time & resource management, презентаторски, търговски умения, екипна работа.

Продължителност: от 4 до 6  часа
Изпрати запитване

Партньори и клиенти

От блога